Sindicatul ALMA MATER DUNĂREA DE JOS” din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost înfiinţat in luna aprilie 2015 si inscris in Registrul special aflat la grefa Judecatoriei Galati sub nr. 1 ca urmare a pronuntarii sentintei civile nr. 3236/2015 PJ in dosarul nr. 4663/233/2015. Inca de la început, organizaţia a avut ca obiectiv promovarea dialogului social ca unică formă de soluţionare a conflictelor de muncă din instituţia noastră  şi de apărare a drepturilor membrilor săi. Organizatia a fost acceptata şi afiliata la Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", in luna septembrie 2015, organism reprezentativ pentru mişcarea sindicală universitară din România.


     

Adunarea generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi se amana pentru data de 5 martie 2019, la ora 15,30 in sala D12.

Mutumim pentru intelegere.

Ordinea de zi a Adunarii generale este:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului executiv al Sindicatului "Alma Mater Dunarea de Jos" din Galati pentru anul 2018;

2. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori;

3. Prezentarea Planul de venituri si cheltuieli;

4. Plan de măsuri şi acţiuni pe anul 2019;

5. Diverse.

 


 In ziua de marti, 26 februarie 2019, v-a avea loc, conform statutului, Adunarea generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi la ora 15,30 in sala D12.

Ordinea de zi a Adunarii generale este:

1. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului executiv al Sindicatului "Alma Mater Dunarea de Jos" din Galati pentru anul 2018;

2. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei de cenzori;

3. Prezentarea Planul de venituri si cheltuieli;

4. Plan de măsuri şi acţiuni pe anul 2019;

5. Diverse.


Decembrie 2018 - Evolutia salariului Didactic - Predare, Auxiliar, Conducere si Nedidactic 2017_2022 - link (fisier cu extesia .xlsx)xlsx)


 In ziua de marţi, 27 martie 2018, a avut loc, conform statutului, Adunarea Generala  a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi la ora 15,00 in sala D12.

Ordinea de zi a adunarii generale a fost:

  1. Prezentarea Raportului de activitate al Biroului Executiv al Sindicatului ALMA MATER UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS din Universitatea “Dunărea de Jos” din GALATI pentru anul 2017;

  2. Prezentarea Raportului de Activitate al Comisiei de Cenzori;

  3. Prezentarea Planului de Venituri si Cheltuieli

  4. Plan de masuri si actiuni pe 2018;

  5. Diverse.

Procesul Verbal al Adunării Generale a membrilor de sindicat “Alma Mater Dunarea de Jos”, din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi.   În data de 22 februarie 2018 a apărut în Monitorul Oficial -  Actul adiţional nr. 1/2018 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unităţi din Sectorul de Activitate Învăţământ Superior - (M.O. Nr.1 din 22 februarie 2018)


 In data de 18 decembrie 2017 orele 10.00 a inceput demararea negocierilor Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate (Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati) - fisier pdf

Din echipa de negociere pentru Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi face parte si domnul conf.dr.ing. Cătălin Neculai LUNGU, în calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale Sindicale ”ALMA MATER” (mandatare ALMA MATER - pdf)

Obs: Curator (negociator) al salariatilor care nu fac parte din Sindicatul ALMA MATER Dunarea de Jos din Galati a fost numit Domnul Romeo HORGHIDAN (pana la desemnarea/alegerea reprezentantului angajatilor)

_________________________________

Monitorul Oficial al României Nr. 3/7 iulie 2017 - Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul ”Invatamant Superior”